Rittenreglement

- Binnen de groep mag niet worden ingehaald. Wheelies of ander stuntwerk zijn strikt verboden. De deelnemers dienen de verkeersregels te respecteren en hoffelijkheid is vanzelfsprekend. Er kunnen sancties volgen zoals het niet laten meerijden bij de volgende rit.

- Een deelnemer die met pech te kampen zou krijgen, zal de andere deelnemers verwittigen door een teken met de arm, en zich vervolgens rustig laten afzakken tot bij de laatste rijder, die bij de pechvogel zal blijven. De groepsleider die een pechgeval opmerkt, zal op de eerst mogelijke veilige plaats met de groep stoppen.

- Indien een groep door een externe gebeurtenis gesplitst zou worden (bijvoorbeeld verkeerslichten, overweg) zal het eerste deel van de groep stoppen op de eerst mogelijke veilige plaats. In ieder geval zal door het eerste deel van de groep gewacht worden aan het eerstkomende kruispunt waar een richtingsverandering genomen wordt. De achterblijvers rijden bijgevolg gewoon steeds rechtdoor tot zij het eerste deel van de groep opnieuw treffen.

- De deelnemers dienen steeds te vertrekken met veiligheidskledij zoals goretex of lederen pak, handschoenen, laarzen, integrale helm en rugprotectie. Er wordt steeds vertrokken met een volle benzinetank en een motorfiets die volledig technisch in orde is. Een rijder die niet voldoet aan deze aspecten en met een onveilige/gebrekkige motorfiets rijdt, kan door de (groeps)leider geweigerd worden.

- Tijdens de aanwezigheid van de Ducati Classic Club op andere evenementen zoals opendeurdagen, circuitdagen en dergelijke dienen de reglementen en overeenkomsten van de inrichters gevolgd te worden. De Ducati Classic Club kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij zulke evenementen.

- De Ducati Classic Club distantieert zich formeel, en conform haar statuten, van alle politiek en racistisch getinte uitspraken.